top of page

Péče o kriticky
nemocného pacienta

Kriticky nemocný je pacient s potenciálním nebo již probíhajícím selháním jednoho či více orgánů, kdy hrozí bezprostředně selhání základních životních funkcí nebo k tomuto selhání již došlo. Jedná se o stavy vzniklé náhle, postoperační stavy, posttraumatické stavy s následným vývojem různých komplikací a strukturálních poruch či nervosvalových deficitů. Kriticky nemocný vyžaduje intenzivní péči na oddělení ARO, JIP, JIMP, OCHRIP. Poskytujeme a dodáváme rozmanitý a komplexní sortiment zdravotnických produktů se zaměřením na péči o tyto pacienty. Naše nabídka produktů poskytuje klinickým lékařům a pečovatelům výběr produktů potřebných k uspokojení každodenní poptávky po kompletních řešeních ve zdravotnictví.

 

Mezi nejdůležitější produktové skupiny patří enterální výživa, prevence hluboké žilní trombózy, kardiohrudní odsávání a EKG elektrody.

AdobeStock_250824298.jpeg

Enterální výživa

Ve spolupráci se společností Cardinal Health nabízíme nejnovější enterální pumpy Kangaroo™ ePump a Kangaroo™ Joey. Kangaroo™ je důvěryhodné jméno v enterální výživě, již více než 30 let. Tyto enterální pumpy mají možnost nepřetržitého nebo přerušovaného podávání a proplachování v jednom kompaktním, snadno použitelném zařízení. Enterální pumpy mají unikátní funkci automatický proplach. Hydratace a výživa v jednom. Tuto inovativní a finančně efektivní možnost poskytuji pouze enterální výživové pumpy Kangaroo™.

 

Obě enterální výživové pumpy Kangaroo™ ePump

a Kangaroo™ Joey:

 • Eliminují potřebu další enterální pumpy pro podávání vody

 • Snižují nutnost spoléhat se na i.v. terapii a s ní spojené náklady a rizika hydratační terapie

 • Snižují riziko komorbidity spojené s dehydratací

 

Dostupná je nabídka univerzálních enterálních setů a produktů pro krátkodobý a dlouhodobý enterální přístup.

 

Zabezpečujeme kompletní systém pro podávání výživy, od bezplatného zapůjčení přístrojů, přes dodávání spotřebního materiálu, zabezpečení BTK, oprav, proškolení pracovníků či poradenství v oblasti enterální výživy.

EKG Elektrody

EKG elektrody Kendall vyhovují požadavkům všech oddělení nemocnice, včetně jednotek intenzivní péče, operačních sálů, ambulancí, lůžkových oddělení i záchranných služeb. Kompletní škála nabízí elektrody pro veškeré indikace. Pokrokové výrobní technologie zajišťují bezpečnou, spolehlivou a ekonomicky výhodnou řadu produktů zahrnující:

 • Rozmanité tvary elektrod pro jednoduchou aplikaci na různé anatomické lokality

 • Širokou škálu nosičů vyhovujících všem typům kůže

 • Patentované složení gelů, které překonávají elektrické standardy AAMI

 • Nedráždivá a nesenzibilizující lepidla, vyrobená tak, aby minimalizovala možnost alergické reakce

 • Výrobky bez latexu

 

EKG ELEKTRODY 

 • Dlouhodobý monitoring

 • Dětské elektrody

 • Víceúčelové elektrody

 • Stress Test & Holter

 • Krátkodobý monitoring

AdobeStock_201708526.jpeg
AdobeStock_85182019.jpeg

Kardiohrudní odsávání

Hrudní drenáž provádíme tam, kde k odstranění patologického obsahu pohrudniční dutiny nestačí jednorázová hrudní punkce. Výkon provádíme u spontánního pneumotoraxu (např. u tzv. bulózní rozedmy plic), poúrazového pneumotoraxu (např. při zlomenině žeber), u masivního nebo opakujícího se nezánětlivého výpotku nereagujícího na punkci, zejména jestliže vyvolává dechovou nedostatečnost, u výpotku nádorového původu před podáním cytostatik (léků zastavujících růst nádorových buněk) do pohrudniční dutiny, u hnisavého výpotku (empyému) a krvavého výpotku (hemotoraxu). Nabízíme kompletní řadu produktů hrudních drenáží a příslušenství, hrudních katétrů nebo setů pro thorakoncentézy od společnosti Cardinal Health.

Prevence hluboké
žilní trombózy

Hlubokou žilní trombózu (HŽT) lze označit jako vytvoření krevní sraženiny, která se nejčastěji tvoří v hlubokých žilách dolních končetin. Krevní sraženiny mohou zablokovat průtok krve v žilách a způsobit bolest, otok, rozšířené žíly na nohou nebo změnu zbarvení kůže, teplou a citlivou na dotek. HŽT je často skrytým problémem, který se projevuje náhle a bez jakýchkoliv symptomů. Krevní sraženiny se mohou tvořit z mnoha důvodů, včetně dlouhodobé nehybnosti například z pobytu na lůžku nebo několikahodinového cestování a také po některých chirurgických zákrocích. Riziko vzniku trombů roste přímo úměrně s délkou chirurgického výkonu (čím delší výkon, tím větší riziko vzniku trombů) a samozřejmě i s obdobím imobility.

 

Žilní onemocnění

Pokud pacienta již někdy postihlo onemocnění žilní trombózou kvůli trvalému poškození žilních chlopní, je náchylnější k vzniku žilního onemocnění, jako je například opakovaná HŽT, plicní embolie (PE) nebo post-trombotický syndrom.

 

Nabízíme kompletní řadu neinvazivních produktů pro prevenci hluboké žilní trombózy: kompresivní systém Kendall SCD a antiembolické punčochy od společnosti Cardinal Health. 

AdobeStock_104181500.jpeg
bottom of page