top of page

Naše projekty

Nad rámec našich obchodních činností se snažíme dotvářet hodnoty pro naše klienty prostřednictvím našich projektů. Ty jsou nejen společensky a sociálně odpovědné, ale také prestižně edukativní. To nám napomáhá si budovat nadstandardní vztahy s našimi klíčovými partnery.

bannery projekty ASX_Kreslicí plátno 1.png

IntMeDA nabízí jedinečný koncept globálního síťového a obchodního potenciálu a spojuje nejvyšší standardy distributorů a výrobců zdravotnických prostředků po celém světě. Překonává hranice a limity běžného podnikání. 

Untitled design (5).png

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 20 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti.

bannery projekty ASX-03.png

Nadace Dobrý anděl pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám, které se v důsledku vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace. Veškeré příspěvky vybrané v daném měsíci od dárců – Dobrých andělů, nadace rozdělí do posledního haléře rodinám potřebných. Každý Dobrý anděl navíc přesně ví, komu pomáhá.

ATMS Kartička.png

Vyjímečné diskusní setkání s nejzajímavějšími a inspirativními osobnostmi jež jsou našimi partnery či přáteli. Mezi hosty byli Tomáš Havryluk, Prof. Anna Hogenová, Prof. MUDr. Jan Pirk, Michal Viewegh, MUDr. Tomáš Šebek a další . . .

bannery projekty ASX-05.png

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Byli jsme hrdými partnery semináře s Deepakem Choprou DEFINING LIMITLESS LEADERSHIP s poznatky z bestselleru Super Brain

bottom of page