top of page

Intervenční kardiologie
a radiologie

Kardiologie je samostatný lékařský obor, v minulosti vyčleněný z vnitřního lékařství, zabývající se diagnostikou a terapií onemocnění srdce a cév. Oblast zahrnuje diagnostiku a terapii srdečních vad, ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, poruch srdečního rytmu a ostatních onemocnění srdce.

 

Intervenční radiologie  se specializuje  na angiografická vyšetření (kontrastní zobrazení tepenného a žilního řečiště) a na ně navazující terapeutické intervenční výkony, jako jsou např. perkutánní transluminální angioplastika PTA, implantace stentů, stentgraftů, intraarteriální i žilní trombolýza, terapeutické embolizace, výkony na dialyzačních shuntech. Za tímto účelem se specializujeme na dodávky produktů určených pro intervenční radiologii – stenty, PTA balóny, vodící a diagnostické katetry, cévní zavírací systémy a angioplastické koronární balony.

OpSens

Optowire – tlakový drát určený k měření dPR/FFR, základem je optické vlákno. Vodič je možné použít jako standardní procedurální vodič s možností využití při zavádění stentu, balonku. 100% connect – reconnect, přesnost měření je zachovaná během celého výkonu, systém není nutné během výkonu kalibrovat.

 

Zařízení společnosti Opsens je plně integrovatelné na operační sál.

Medinol

Medinol  je společnost, která se věnuje vědě o kardiovaskulárních intervencích. Již více než 20 let disponuje vlastním výzkumem, vývojem a výrobou. Neustále zvyšuje laťku kvality a výkonu stentů. S více než dvěma miliony dosud dodaných stentů naše špičková kardiovaskulární intervenční technologie nadále vykazuje mimořádné klinické výsledky a naše produkty neustále posouvají hranice inovací.

 

Nabízené produkty:

DES Lékové stenty

Eurocor

Eurocor je rostoucí evropská společnost zabývající se technologiemi v oblasti biologických věd se specializací na výzkum, vývoj a výrobu intervenčních kardiovaskulárních a endovaskulárních produktů. Poskytuje intervenčním lékařům inovativní kardio a endovaskulární balónková zařízení potahovaná léčivem a technologie koronárních stentů vyrobené v Evropě pro celý svět.

 

Nabízené produkty:

DES Lékové stenty

Drug-eluting PTCA balonkové katetry

Drug-eluting periferní dilatační katetry

DEB Shunt balonový katetr

Axiostat

Axio je společnost zabývající se výzkumem lékařské techniky s rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti zdravotnických prostředků na bázi biomateriálů pro přednemocniční, intraoperační a pooperační klinické potřeby. Zaměřuje se na produkty pro léčbu traumatických, chirurgických a chronických ran.  Spojuje odborné znalosti v oblasti biomateriálů se současnými znalostmi medicíny a inženýrství, navrhuje nová řešení pro léčbu traumatických, chirurgických a chronicky infekčních ran.

 

Nabízené produkty:

Axiostat –  patentovaný, klinicky ověřený bioaktivní hemostatický obvaz, který okamžitě zastaví středně těžké až těžké krvácení při operacích a při traumatech. Schválen US FDA a Evropskou CE.

bottom of page