top of page

Podtlaková terapie

Americká nadnárodní společnost 3M koupila v roce 2019 společnost KCI, celosvětového lídra

v oblasti podtlakové terapie pro hojení ran. Aspironix pokračuje v distribuci těchto produktů

v České republice, Slovensku a v Polsku, nyní jako partner společnosti 3M.

VERAFLO-3.png

Léčebný systém V.A.C. ULTA™ pro léčbu ran podtlakem je integrovaný systém pro ošetření ran, který zajišťuje léčbu ran podtlakem (léčba V.A.C.®) s možností kapací léčby/instilace/proplachu (léčba V.A.C. VeraFlo™). Účelem léčby ran podtlakem s proplachem je vytvořit prostředí podporující sekundární nebo terciární (opožděné primární) hojení rány přípravou raného lůžka na uzavření, redukcí otoku, podporou tvorby granulační tkáně a podporou prokrvení a konečně také odstraňováním a ředěním exsudátů a infekčního materiálu mnohem rychleji než aplikace běžného podtlaku. Díky používání podtlakové terapie s instilací dochází ke zkrácení délky léčby o 30 % (tzn. jedná se úsporu prostředků a dnů při pobytu na JIP, ARO), o 44% zvýšení tvorby granulačních tkání, dochází ke snížení chirurgického debridementu až o 53% a v neposlední řadě také ke snížení spotřeby antibiotik, anestezie a dodatečných zdravotních prostředků.

Léčebný systém V.A.C. ULTA™ pro léčbu ran podtlakem je indikován pro pacienty s chronickými, akutními, traumatickými a subakutními ranami a ranami s dehiscencí, popáleninami druhého stupně, vředy (jako např. diabetický, tlakový nebo vlivem žilní nedostatečnosti), kožními laloky a štěpy. Samotná léčba je nejúspěšnější a efektivnější o to více, čím dříve je pacient s defektem nasazen na léčbu podtlaku s proplachem.

Princip podtlakové terapie s proplachem – „modré šipky“ naznačují přítok oplachovacího roztoku, který v ráně působí po dobu 10 – 30 min., při němž dojde k naředění exsudátu a infekčního materiálu. V této fázi dochází také k odloučení pevných částic. „Zelené a oranžové šipky” zobrazují následující fázi, tzn. nástup podtlakové terapie, kdy dochází k odsátí všeho infekčního materiálu po dobu 2 – 4 hod. Celý proces se periodicky opakuje po dobu 24 hodin. Terčík uprostřed zobrazuje SENSAT.R.A.C.™ technologii – patentovaná technologii, která automaticky udržuje nastavený podtlak přímo v ráně

3.png

Přístroj V.A.C. ULTA – lze použít na léčbu s klasickým podtlakem nebo podtlakovou terapii s proplachem. Kanystry 500ml, 1000ml. Při proplachové terapii lze použít širokou škálu oplachovacích roztoků.

 

ACTIV.A.C.™ Therapy System

Léčebný systém ACTIV.A.C.™ poskytuje léčbu ran podtlakem (NPWT) pro použití u různých chronických i akutních typů ran. Jde o flexibilní léčbu, která může být při zavedení příslušných bezpečnostních opatření používána jak v nemocničním, tak v komunitním či domácím prostředí. Jedná se o velmi malý, diskrétní přístroj s rozměry 19,3 x 15,2 x 6,4 cm a váhou 1,08 kg s připevněnou sběrnou nádobou. Pacientům uzavřený systém pomáhá snížit nepříjemné zápachy, umožňuje rychlý návrat do normálního sociálního života a významně rychlejší hojení rány. 

Terčík zobrazuje SENSAT.R.A.C.™ technologii – patentovaná technologie, která automaticky udržuje nastavený podtlak přímo v ráně.

Princip podtlakové terapie – aplikace podtlaku, kontinuálního nebo přerušovaného, umožňuje odsátí exsudátu, infekčního materiálu a všech pevných částic z rány.

Prevena™

Terapeutický systém Prevena™ (PREVENA™ Incision Management System) je určen k použití na čerstvě uzavřené chirurgické incize s okolní neporušenou kůží u rizikových pacientů ohrožených postoperačními komplikacemi, především rozpadem chirurgické rány a SSI (Surgical Site Infection). Důležitým krokem pro aplikaci Preveny je klasifikace rizikového pacienta: související s typem chirurgické rány, vlastním typem výkonu a dalšími přidruženými onemocněními pacienta. Principem je udržování 

izolovaného prostředí pomocí pěnového krytu a podtlaku, který se aplikuje podél celé uzavřené chirurgické rány bezprostředně po uzavření chirurgické rány. Vrstva mezi krytím Prevena™ a kůží obsahuje patentovanou antimacerační, antiadhezivní membránu obohacenou stříbrem, a tím eliminuje případnou mikrobiální kolonizaci v materiálu, a je bariérou pro infekci z externího prostředí. Souvislá aplikace krytí by měla trvat minimálně dva dny a maximálně sedm dní. Systém lze použít pro domácí ošetřování pacienta, avšak všechny výměny krytí Prevena™ musí být prováděny pod přímým zdravotnickým dohledem.

Terapeutický systém Prevena™ udržuje kontinuální podtlak -125 mmHg, tím udržuje pevně okraje rány pohromadě, odstraňuje tekutiny z rány, zvyšuje mikrocirkulaci krve v incizi a okolí rány, eliminuje výskyt hematomů a výskyt seromů až o 40 %. Snížení dehiscencí ran pomocí aplikace Preveny klinické studie udávají v rozmezí 30 – 35 %.

Prevena Plus.png
ABTHERA-2.jpeg

ABThera™ SensaT.R.A.C.™

Krytí ABThera™ SensaT.R.A.C.™ je určeno k dočasnému překrytí otevřené břišní stěny v případech, kdy není možné primární uzavření anebo jsou nutné opakované zákroky v oblasti dutiny břišní. Indikace tohoto krytí je u otevřené břišní rány s obnaženými střevy a vnitřními orgány včetně například břišního kompartment syndromu. Krytí je určeno k účinnému a efektivnímu odstranění husté tekutiny a infekčního materiálu z břišního kompartmentu a k zajištění rovnoměrného rozložení podtlaku, především na spodní straně břišní dutiny mezi střevem a jeho kličkami. Během léčby pacienta je třeba pravidelně sledovat objem a povahu exsudátu v kanystru. Břišní krytí je nejčastěji aplikováno na operačním sále. Krytí ABThera™ obsahuje patentovanou, antiadhezivní fólii Visceral, která se umisťuje přímo na obnažená střeva, orgány, cévy nebo nervy bez rizika následných adhezí. 

Krytí ABThera™ – komponenty setu. Lze použít se stacionárním přístroje V.A.C. ULTA, ale i s přenosným ActiV.A.C. přístrojem.

Krytí ABThera™ – aplikovaná do břišní dutiny, „žluté šipky“ ukazují tok exsudátu a infekčního materiálu z nejspodnějších oblastí břišní dutiny.

SNAP™

Léčebný systém SNAP™ je jednorázový přístroj pro aplikaci podtlakové terapie pro pacienty, kteří mohou mít užitek z ošetření ran v domácím prostředí při tzv. ambulantní léčbě.

Systém SNAP je indikován k odstranění exsudátu, infekčního materiálu a tkáňových nečistot z chronických, akutních, traumatických, podkožních ran a ran s dehiscencí, popálenin druhého stupně, vředů (např. diabetických, cévních nebo tlakových), chirurgicky uzavřených řezů, kožních laloků a štěpů. Léčebný systém SNAP™ má vlastní kanystr, který odvádí exsudát mimo krycí pěnu. Plně nahrazuje podtlakovou funkčnost velkých, stacionárních i přenosných podtlakových přístrojů. Udržuje nejefektivnější hodnotu podtlaku 125mmHg, kterou lze korigovat dle potřeby kazetou až na 75mmHg. Jedná se o mechanický systém, který funguje pomocí pružiny (tzn. bez bateriového pohánění). Set obsahuje hydrokoloidní krytí, které lze jakkoliv stříhat.

 

Funkční terapie je složena z jednorázové, mechanické kazety SNAP™ a pěnového krytí SNAP™ Advanced Dressing Kit dodávané v několika velikostních variantách a provedeních.

SNAP – jednorázová, mechanická kazeta, polyuretanová pěna a hydrokoloidní krytí

SNAP – velmi diskrétní přístroj, který lze skrýt do rukávu nebo nohavice kalhot

SNAP-3.png

Fistula Solution

Fistula Solution jsou produkty určené k řešení píštělí, tedy pro odklonění fistul (píštělí): enteroatmosférických, enterokutánních, dále pro stomie v blízkosti řezu či defektu či pro neobvykle tvarované kožní defekty. Jedná se o jednodílné, stlačitelné izolační zařízení z měkkého polymeru, které se dá velmi dobře stříhat, tvarovat a upravovat dle velikosti konkrétních píštělí. Pomocí Fistula Solution se maximálně kontroluje odvod a izolace toxického enfluentu mimo ránu, kde je nasazena podtlakové terapie nebo podtlaková terapie s proplachem.Přísná kontrola enfluentu je zásadní pro ochranu lůžka rány před dráždivými a poškozujícími účinky obsahu střeva a také pro přirozený vznik nových granulačních tkání.

Fistula Solution – produkt „Crown“, lze dále tvarovat a stříhat

bottom of page