Chirurgie

Home Chirurgie

Současná medicína se neobejde bez chirurgických staplerů. Jedná se o nástroj používaný při otevřených operačních výkonech, tak i v minimálně invazivní chirurgii (při laparoskopických výkonech). Benefitem pro lékaře je snadné použití, nezpochybnitelnou výhodou pro pacienta je pak výrazně kratší doba hojení a rekonvalescence.

Společnost Ezisurg Medical má široké portfolium chirurgických staplerů. Nabízí staplery endolineární, lineární a cirkulární.

Doménou společnosti IntoCare Medical Technology jsou elektricky poháněné staplery s elektronikou. Elektronicky poháněné staplery jsou vyvinuty a patentovány přímo společností IntoCare Medical Technology. Produktové návrhy pocházejí z Itálie a fungují jako systém několika jednorázových typů staplerů, které se dají nasadit na jeden elektrický pohon s elektronikou.