top of page

Zásady ochrany osobných údajov

Aspironix Zásady ochrany osobných údajov

 

Účinné od: 01.01.2023

Vitajte na stránkach Aspironix.com av našich Zásadách ochrany osobných údajov

1. Úvod

Vitajte na Aspironix.  Ceníme si vaše súkromie a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zbierame, používame, zdieľame a chránime vaše údaje, keď interagujete s našimi službami, webovými stránkami alebo mobilnou aplikáciou.

Používanímwww.aspironix.com súhlasíte s podmienkami uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

2. Zbierané informácie

2.1. Informácie, ktoré poskytujete

Môžeme zbierať informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, vrátane, ale neobmedzujúc sa na:

Osobné informácie (napr. meno, e-mailová adresa, telefónne číslo).

2.2. Zásady ochrany osobných údajov platformy Wix

Wix, platforma ponúkajúca služby v oblasti vývoja webových stránok v cloude, ktorú používame pre túto webovú stránku, môže mať vlastné samostatné zásady ochrany osobných údajov. Pre získanie viac informácií navštívtehttps://www.wix.com/about/privacy.

3. Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré zbierame, používame na rôzne účely, vrátane:

Poskytovanie a zlepšovanie našich služieb. Komunikácia s vami. Prispôsobenie vášho zážitku. Analýza a výskum vzorcov používania.

4. Zdieľanie vašich informácií

Vaše informácie môžeme zdieľať s:

  • Poskytovateľmi služieb a partnermi, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb.

  • Právnymi orgánmi, ak je to vyžadované zákonom alebo na ochranu našich práv.

  • Ďalšími tretími stranami s vaším súhlasom.

5. Bezpečnosť dát

Používame rozumné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich informácií. Avšak žiadna metóda prenosu alebo ukladania dát nie je úplne bezpečná. Chápte, že aj keď sa snažíme chrániť vaše údaje, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

 

6. Vaše možnosti

Máte právo:

  • Pristupovať k vašim osobným informáciám, opravovať ich alebo mazať.

  • Odvolať súhlas, kde je to možné.

  • Odmietnuť marketingovú komunikáciu.

Pre viac informácií o vašich právach a ich uplatnení nás kontaktujte na adreseinfo@aspironix.com.

7. Ochrana osobných údajov detí

Naše služby nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov. Vedome nezískavame osobné informácie od detí. Pokiaľ máte podozrenie, že sme omylom získali informácie od dieťaťa, kontaktujte nás a okamžite prijmeme vhodné opatrenia.

8. Zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

Môžeme pravidelne aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby sme odrazili zmeny v našich postupoch alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov. O akýchkoľvek podstatných zmenách vás budeme informovať zverejnením aktualizovanej politiky na našich webových stránkach.

9. Kontaktujte nás

Ak máte otázky, obavy alebo požiadavky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo vašich osobných údajov, kontaktujte nás na:

info@aspironix.com

Aspironix s.r.o.

Hradčanské námestie 12/60, 118 00 Praha 1 Česká republika

bottom of page