top of page

Naše projekty

Spoločnosť Aspironix kladie na prvé miesto potreby našich obchodných partnerov a klientov. Našou ambíciou je byť spoľahlivými partnermi našim dodávateľom a zamestnancom. Každodenne sa snažíme prispievať k zvýšeniu dostupnosti kvalitných a inovatívnych zdravotných pomôcok a tým sa podieľať na zvyšovaní úrovne zdravotnej starostlivosti u nás.

 

Nad rámec našich obchodných činností sa snažíme dotvárať hodnoty pre klientov prostredníctvom našich projektov. Tie sú nielen spoločensky a sociálne zodpovedné, ale majú tiež vysokú prestíž v oblasti vzdelávania. To nám napomáha budovať nadštandardné vzťahy s našimi kľúčovými partnermi.

bannery projekty ASX_Kreslicí plátno 1.png

IntMeDA ponúka jedinečný koncept medzinárodného networkingu a obchodného potenciálu. Spája najvyššie štandardy distribútorov a výrobcov zdravotníckych pomôcok na celom svete. Prekonáva hranice a limity bežného podnikania. 

Untitled design (5).png

Záujmové združenie CzechMed bolo založené

v roku 1998 s cieľom dlhodobo prispievať

k zvyšovaniu úrovne zdravotnej starostlivosti

v Českej republike prostredníctvom produktov svojich členov. CzechMed združuje 20 členov, českých i medzinárodných spoločností, ktoré reprezentujú 30 % českého trhu so zdravotníckymi pomôckami. Cieľom združenia je postupné zvyšovanie povedomia o najmodernejších zdravotníckych pomôckach u odbornej i laickej verejnosti.

bannery projekty ASX-03.png

Nadácia Dobrý anděl pomáha pravidelnými mesačnými príspevkami rodinám, ktoré sa v dôsledku vážneho ochorenia dostali do ťažkej životnej situácie. Všetky príspevky vybrané v danom mesiaci od darcov – Dobrých anjelov - nadácia rozdelí do posledného haliera rodinám v núdzi. Každý Dobrý anjel navyše presne vie, komu pomáha.

ATMS Kartička.png

Výnimočné diskusné stretnutie s najzaujímavejšími a najinšpiratívnejšími osobnosťami, ktoré sú našimi partnermi či priateľmi. Medzi hosťami boli Jiří Dušek, Prof. Anna Hogenová, Prof. MUDr. Jan Pirk, Michal Viewegh, MUDr. Tomáš Šebek a ďalší. . .

bannery projekty ASX-05.png

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je prestížny vzdelávací program pre mladých ľudí, ktorý ich podporuje v osobnom rozvoji a získavaní schopností uplatniteľných v budúcom živote a práci.

Boli sme hrdými partnermi seminára DEFINING LIMITLESS LEADERSHIP s Deepak Choprom, ktorý obsahoval poznatky z jeho bestselleru Super Brain.

bottom of page