top of page

Urológia

"Mužské zdravie" je aj v dnešnej dobe skôr spoločenské tabu. Ide o nepríjemné problémy, ale nie však neriešiteľné. Do portfólia Aspironixu patria produkty spoločnosti Boston Scientific riešiace liečbu mužskej inkontinencie (samovoľný únik) moču a erektilnej dysfunkcie. Ide o implantáty, ktoré výrazne zlepšujú kvalitu života pacientov.

AdobeStock_358016785.jpeg

Chirurgická liečba inkontinencie moču

V ČR trpí inkontinenciou moču až 160 000 mužov, napr. z dôvodu úrazu v oblasti panvy alebo ako následok po radikálnej prostatektómii. Kvalitu ich života môže zmeniť chirurgický výkon – implantácia suburetrálnej mužskej pásky alebo implantácia umelého močového zvierača AMS 800.

Umelé močové zvierače AMS 800 implantuje v ČR niekoľko pracovísk, napr. Urologická klinika VFN Praha alebo Urologická klinika FN Brno. Výkon je plne hradený zo zdravotného poistenia.

Chirurgická liečba erektilnej dysfunkcie

Liečba pomocou penilného implantátu je určená všetkým pacientom, ktorí trpia poruchou erekcie a na ktoré konvenčná terapia pomocou tabliet alebo injekcií do toporivých telies nezaberá alebo s ňou nie sú spokojní. Erektilná dysfunkcia neohrozuje pacienta priamo na zdraví, môže však výrazne zhoršiť kvalitu jeho osobného života a môže byť aj varovným signálom na skryto prebiehajúce závažné ochorenie.

 

Prevalencia ED

Problémy s erekciou má podľa skúseností urológov 50 % päťdesiatročných mužov, 60 % šesťdesiatnikov, 70 % sedemdesiatnikov a 80 % osemdesiatnikov.

V Českej republike aj na Slovensku implantuje penilné protézy AMS iba 1 centrum – Klinické centrum Iscare v  Praze. Operatéri z oddelenia andrológie vykonali už viac ako 50 implantácií penilných protéz. Penilné protézy nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

AdobeStock_131022323.jpeg
bottom of page