top of page

Starostlivosť o kriticky
chorého pacienta

Kriticky chorý je pacient s potenciálnym alebo už prebiehajúcim zlyhaním jedného alebo viacerých orgánov, kedy hrozí bezprostredne zlyhanie základných životných funkcií alebo k tomuto zlyhaniu už došlo. Ide o stavy vzniknuté náhle, postoperačné stavy, post traumatické stavy s následným vývojom rôznych komplikácií a štrukturálnych porúch či nervosvalových deficitov. Kriticky chorý vyžaduje intenzívnu starostlivosť na oddelení ARO, JIS, JIMP, OCHRIP. Poskytujeme a dodávame rozmanitý a komplexný sortiment zdravotníckych produktov so zameraním na starostlivosť o pacientov pri súčasnom znižovaní nákladov, zvyšovaní efektivity a zvyšovaní kvality. Naša ponuka produktov poskytuje klinickým lekárom a opatrovateľom výber produktov potrebných na uspokojenie každodenného dopytu po kompletných riešeniach v zdravotníctve.

 

Medzi najdôležitejšie produktové skupiny patrí enterálna výživa, prevencia hlbokej žilovej trombózy, kardiohrudné odsávanie a EKG elektródy.

AdobeStock_250824298.jpeg

Enterálna výživa

V spolupráci so spoločnosťouCardinal Healthponúkame najnovšie enterálne pumpyKangaroo ™ ePump a Kangaroo ™ Joey. Kangaroo™je dôveryhodné meno v enterálnej výžive, už viac ako 30 rokov. Tieto enterálne pumpy majú možnosť nepretržitého alebo prerušovaného podávania a preplachovania v jednom kompaktnom, ľahko použiteľnom zariadení. Enterálne pumpy majú unikátnu funkciu automatický preplach. Hydratácia a výživa v jednom. Túto inovatívnu a finančne efektívnu možnosť poskytujem iba enterálne výživové pumpyKangaroo™.

 

Obe enterálne výživové pumpy Kangaroo™ ePump

a Kangaroo™ Joey:

 • Eliminujem potrebu ďalšej enterálnej pumpy na podávanie vody.

 • Znižujem nutnosť spoliehať sa na aj v terapii as ňou spojené náklady a riziká hydratačnej terapie.

 • Znižujú riziko komorbidity spojené s dehydratáciou

 

Dostupná je ponuka univerzálnych, špeciálnych enterálnych setov a produktov pre krátkodobý a dlhodobý enterálny prístup.

 

Zabezpečujeme kompletný systém na podávanie výživy, od bezplatného zapožičania prístrojov, cez dodávanie spotrebného materiálu, zabezpečenie BTK, opráv, preškolenia pracovníkov či poradenstvo v oblasti enterálnej výživy.

EKG Elektródy

EKG elektródy Kendallvyhovujú požiadavkám všetkých oddelných celej nemocnice, vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti, operačných sál, ambulancií, lôžkových oddelení i záchranných služieb. Kompletná škála ponúka elektródy pre všetky indikácie.

Pokrokové výrobné technológie zaisťujú bezpečný, spoľahlivý a ekonomicky výhodný rad produktov zahŕňajúci:

 • Rozmanité tvary elektród pre jednoduchú aplikáciu na rôzne anatomické lokality

 • Širokú škálu nosičov vyhovujúcich všetkým typom kože

 • Patentované zloženie gélov, ktoré prekonávajú elektrické štandardy AAMI

 • Nedráždivé a nesenzibilizujúce lepidlá, vyrobené tak, aby minimalizoval možnosť alergickej reakcie

 • Výrobky bez latexu

 

EKG ELEKTRODY 

 • Dlhodobý monitoring

 • Detské elektródy

 • Viacúčelové elektródy

 • Stress Test & Holter

 • Krátkodobý monitoring

AdobeStock_201708526.jpeg
AdobeStock_85182019.jpeg

Kardiohrudné odsávanie

Hrudná drenážvykonávame tam, kde na odstránenie patologického obsahu pohrudničnej dutiny nestačí jednorazová hrudná punkcia. Výkon vykonávame pri spontánnom pneumotoraxe (napr. pri tzv. bulóznom emfyzéme), poúrazovom pneumotoraxe (napr. pri zlomenine rebier), pri masívnom alebo opakujúcom sa nezápalovom výpotku nereagujúceho na punkciu, najmä ak vyvoláva dychovú nedostatočnosť, u vyvoláva dychovú nedostatočnosť, (liekov zastavujúcich rast nádorových buniek) do pohrudničnej dutiny, u hnisavého výpotku (empyému) a krvavého výpotku (hemotoraxu). Ponúkame kompletný rad produktov hrudných drenáží a príslušenstva, hrudných katétrov alebo setov pre thorakoncentézy od spoločnostiCardinal Health.

Prevencia hlboké
hrudnej trombózy

Hlbokú žilovú trombózu (HŽT)možno označiť ako vytvorenie krvnej zrazeniny, ktorá sa najčastejšie tvorí v hlbokých žilách dolných končatín. Krvné zrazeniny môžu zablokovať prietok krvi v žilách a spôsobiť bolesť, opuch, rozšírené žily na nohách alebo zmenu sfarbenia kože, teplú a citlivú na dotyk. HŽT je často skrytým problémom, ktorý sa prejavuje náhle a bez akýchkoľvek symptómov. Krvné zrazeniny sa môžu tvoriť z mnohých dôvodov, vrátane dlhodobej nehybnosti napríklad z pobytu na lôžku alebo niekoľkohodinového cestovania a aj po niektorých chirurgických zákrokoch. Riziko vzniku trombov rastie priamo úmerne s dĺžkou chirurgického výkonu (čím dlhší výkon, tým väčšie riziko vzniku trombov) a samozrejme aj s obdobím imobility.

 

Žilné ochorenie

Ak pacienta už niekedy postihlo ochorenie žilovej trombózou kvôli trvalému poškodeniu žilových chlopní, je náchylnejší na vznik žilového ochorenia, ako je napríklad opakovaná HŽT, pľúcna embólia (PE) alebo post-trombotický syndróm.

 

Ponúkame kompletný rad neinvazívnych produktov na prevenciu hlbokej žilovej trombózy: kompresívny systémKendall SCDa antiembolické pančuchy od spoločnostiCardinal Health. 

AdobeStock_104181500.jpeg
bottom of page