top of page

Intervenčná kardiológia
a rádiológia

Kardiológia je samostatný lekársky odbor, v minulosti vyčlenený z vnútorného lekárstva, zaoberajúci sa diagnostikou a terapiou ochorení srdca a ciev. Oblasť zahŕňa diagnostiku a terapiu srdcových chýb, ischemickej choroby srdca, srdcového zlyhania, porúch srdcového rytmu a ostatných ochorení srdca.

 

Intervenční radiologie  se specializuje  na angiografická vyšetření (kontrastní zobrazení tepenného a žilního řečiště) a na ně navazující terapeutické intervenční výkony, jako jsou např. perkutánní transluminální angioplastika PTA, implantace stentů , stentgraftov, intraarteriálna i žilová trombolýza, terapeutické embolizácie, výkony na dialyzačných shuntoch. Na tento účel sa špecializujeme na dodávky produktov určených pre intervenčnú rádiológiu – stenty, PTA balóny, vodiace a diagnostické katétre, cievne zatváracie systémy a angioplastické koronárne balóny.

OpSens

Optowire – tlakový drôt určený na meranie dPR/FFR, základom je optické vlákno. Vodič je možné použiť ako štandardný procedurálny vodič s možnosťou využitia pri zavádzaní stentu, balónika. 100% connect – reconnect, presnosť merania je zachovaná počas celého výkonu, systém nie je nutné počas výkonu kalibrovať.

 

Zariadenie spoločnosti Opsens je plne integrovateľné na operačnú sálu.

Medinol

Medinol  je spoločnosť, ktorá sa venuje vede o kardiovaskulárnych intervenciách. Už viac ako 20 rokov disponuje vlastným výskumom, vývojom a výrobou. Neustále zvyšuje latku kvality a výkonu stentov. S viac ako dvoma miliónmi doteraz dodaných stentov naša špičková kardiovaskulárna intervenčná technológia naďalej vykazuje mimoriadne klinické výsledky a naše produkty neustále posúvajú hranice inovácií.

 

Ponúkané produkty:

DES Liekové stenty

Eurocor

Eurocor je rastúca európska spoločnosť zaoberajúca sa technológiami v oblasti biologických vied so špecializáciou na výskum, vývoj a výrobu intervenčných kardiovaskulárnych a endovaskulárnych produktov. Poskytuje intervenčným lekárom inovatívne kardio a endovaskulárne balónové zariadenia poťahované liečivom a technológie koronárnych stentov vyrobené v Európe pre celý svet.

 

Ponúkané produkty:

DES Liekové stenty

Drug-eluting PTCA balónikové katétre

Drug-eluting periférne dilatačné katétre

DEB Shunt balónový katéter

Axiostat

Axio je spoločnosť zaoberajúca sa výskumom lekárskej techniky s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti zdravotníckych pomôcok na báze biomateriálov pre prednemocničné, intraoperačné a pooperačné klinické potreby. Zameriava sa na produkty na liečbu traumatických, chirurgických a chronických rán.  Spája odborné znalosti v oblasti biomateriálov so súčasnými znalosťami medicíny a inžinierstva, navrhuje nové riešenia pre liečbu traumatických, chirurgických a chronicky infekčných rán.

 

Ponúkané produkty:

Axiostat –  patentovaný, klinicky overený bioaktívny hemostatický obväz, ktorý okamžite zastaví stredne ťažké až ťažké krvácanie pri operáciách a pri traumách. Schválený US FDA a Európsku CE.

bottom of page