POMÁHAME

POSKYTUJEME VIAC

ASPIRUJEME SA NA VIAC

Čo robíme?

Distribúcia

Poskytujeme profesionálne služby

Investície

Naše hodnoty

Firemné hodnoty sú základom nášho úspechu. Úspech spoločnosti Aspironix tvorí cieľavedomosť, zodpovednosť, rešpekt a transparentnosť. Udávame smer
pri každodennej práci so zákazníkmi a obchodnými partnermi i v rámci našej tímovej spolupráce. Dôležitá je firemná kultúra.

Jednoduchosť

Robíme veci jednoducho a neustále sa snažíme zjednodušovať procesy, ktoré pomáhajú našim zákazníkom v naplňovaní ich potrieb.

Inovatívnosť

Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi, partnermi a sme schopní inovovať na základe aktuálnych trendov a potrieb zákazníkov. 

Rast 

Sme zameraní na rast. Rast spokojnosti našich zákazníkov, osobný rozvoj, na rast a rozvoj celej spoločnosti.

Radosť

Robíme to, čo nás baví. Učíme sa z chýb a sme pokorní.