top of page

Podtlaková terapia

Americká nadnárodná spoločnosť 3M kúpila v roku 2019 spoločnosť KCI, celosvetového lídra

v oblasti podtlakovej terapie na hojenie rán. Aspironix pokračuje v distribúcii týchto produktov

v Českej republike, Slovensku av Poľsku, teraz ako partner spoločnosti 3M.

VERAFLO-3.png

Liečebný systém VAC ULTA™ na liečbu rán podtlakom je integrovaný systém na ošetrenie rán, ktorý zaisťuje liečbu rán podtlakom (liečba VAC®) s možnosťou kvapácií liečby/instilácie/preplachu (liečba VAC VeraFlo™). Účelom liečby rán podtlakom s preplachom je vytvoriť prostredie podporujúce sekundárne alebo terciárne (oneskorené primárne) hojenie rany prípravou raného lôžka na uzavretie, redukciou opuchu, podporou tvorby granulačného tkaniva a podporou prekrvenia a konečne tiež odstraňovaním a riedením exsudátov a infekčného materiálu. podtlaku. Vďaka používaniu podtlakovej terapie s instiláciou dochádza k skráteniu dĺžky liečby o 30% (tzn. jedná sa o úsporu prostriedkov a dní pri pobyte na JIS, ARO), o 44% zvýšenie tvorby granulačných tkanív, dochádza k zníženiu chirurgického debridementu až o 53% av neposlednom rade aj na zníženie spotreby antibiotík, anestézie a dodatočných zdravotných prostriedkov.

Liečebný systém VAC ULTA™ na liečbu rán podtlakom je indikovaný pre pacientov s chronickými, akútnymi, traumatickými a subakútnymi ranami a ranami s dehiscenciou, popáleninami druhého stupňa, vredmi (ako napr. diabetický, tlakový alebo vplyvom žilovej nedostatočnosti). Samotná liečba je najúspešnejšia a efektívnejšia o to viac, čím skôr je pacient s defektom nasadený na liečbu podtlaku s preplachom.

Princíp podtlakovej terapie s instiláciou – „modré šípky“ naznačujú prítok oplachovacieho roztoku, ktorý v rane pôsobí po dobu 10 – 30 min., pri ktorom dôjde k zriedeniu exsudátu a infekčného materiálu. V tejto fáze dochádza aj k odlúčeniu pevných častíc. „Zelené a oranžové šípky” zobrazujú nasledujúcu fázu, tzn. nástup podtlakovej terapie, kedy dochádza k odsatiu všetkého infekčného materiálu po dobu 2 – 4 hod. Celý proces sa periodicky opakuje po dobu 24 hodín. Terčík uprostred zobrazuje SENSAT.R.A.C.™ technológiu – patentovaná technológia, ktorá automaticky udržuje nastavený podtlak priamo v rane.

3.png

Prístroj V.A.C. ULTA - možno použiť na liečbu s klasickým podtlakom alebo podtlakovú terapiu s preplachom. Kanistre 500ml, 1000ml. Pri preplachovej terapii je možné použiť širokú škálu oplachovacích roztokov.

 

Liečebný systém ACTIV.A.C.™ poskytuje liečbu rán podtlakom (NPWT) na použitie pri rôznych chronických i akútnych typoch rán. Ide o flexibilnú liečbu, ktorá môže byť pri zavedení príslušných bezpečnostných opatrení používaná ako v nemocničnom, tak v komunitnom či domácom prostredí. Ide o veľmi malý, diskrétny prístroj s rozmermi 19,3 x 15,2 x 6,4 cm a váhou 1,08 kg s pripevnenou zbernou nádobou. Pacientom uzavretý systém pomáha znížiť nepríjemné zápachy, umožňuje rýchly návrat do normálneho sociálneho života a významne rýchlejšie hojenie rany.

 

Terčík obsahuje SENSAT.R.A.C.™ technológiu – patentovaná technológia, ktorá automaticky udržuje nastavený podtlak priamo v rane.

 

Princíp podtlakovej terapie – aplikácia podtlaku, kontinuálneho alebo prerušovaného, umožňuje odsatie exsudátu, infekčného materiálu a všetkých pevných častíc z rany.

Terapeutický systém Prevena™ (PREVENA™ Incision Management System) je určený na použitie na čerstvo uzavreté chirurgické incízie s okolitou neporušenou kožou u rizikových pacientov ohrozených postoperačnými komplikáciami, predovšetkým rozpadom chirurgickej rany a SSI (Surgical Site Infection). Dôležitým krokom pre aplikáciu Preveny je klasifikácia rizikového pacienta: súvisiaca s typom chirurgickej rany, vlastným typom výkonu a ďalšími pridruženými ochoreniami pacienta. Princípom je udržiavanie izolovaného prostredia pomocou penového krytu a podtlaku, ktorý sa aplikuje pozdĺž celej uzavretej chirurgickej rany bezprostredne po uzavretí chirurgickej rany. Vrstva medzi krytím Prevena™ a kožou obsahuje patentovanú antimaceračnú, antiadhezívnu membránu obohatenú striebrom, a tým eliminuje prípadnú mikrobiálnu kolonizáciu v materiáli, a je bariérou pre infekciu z externého prostredia. Súvislá aplikácia krytia by mala trvať minimálne dva dni a maximálne sedem dní. Systém je možné použiť na domáce ošetrovanie pacienta, avšak všetky výmeny krytia Prevena™ musia byť vykonávané pod priamym zdravotníckym dohľadom.

Terapeutický systém Prevena™ udržuje kontinuálny podtlak -125 mmHg, tým udržuje pevne okraje rany pohromade, odstraňuje tekutiny z rany, zvyšuje mikrocirkuláciu krvi v incízii a okolí rany, eliminuje výskyt hematómov a výskyt serómov až o 40 %. Zníženie dehiscencií rán pomocou aplikácie Preveny klinické štúdie udávajú v rozmedzí 30 – 35 %.

Prevena Plus.png
ABTHERA-2.jpeg

Krytie ABThera™ SensaT.R.A.C.™ je určené na dočasné prekrytie otvorenej brušnej steny v prípadoch, keď nie je možné primárne uzavretie alebo sú potrebné opakované zákroky v oblasti brušnej dutiny. Indikácia tohto krytia je pri otvorenej brušnej rane s obnaženými črevami a vnútornými orgánmi vrátane napríklad brušného kompartment syndrómu. Krytie je určené na účinné a efektívne odstránenie hustej tekutiny a infekčného materiálu z brušného kompartmentu a na zabezpečenie rovnomerného rozloženia podtlaku, predovšetkým na spodnej strane brušnej dutiny medzi črevom a jeho kľučkami. Počas liečby pacienta je potrebné pravidelne sledovať objem a povahu exsudátu v kanistri. Brušné krytie je najčastejšie aplikované na operačnom sále. Krytie ABThera™ obsahuje patentovanú, antiadhezívnu fóliu Visceral, ktorá sa umiestňuje priamo na obnažené črevá, orgány, cievy alebo nervy bez rizika následných adhézií.

 

Krytie ABThera™ – komponenty setu. Možno použiť so stacionárnym prístrojom V.A.C. ULTA, ale aj s prenosným ActiV.A.C. prístrojom.

 

Krytie ABThera™ – aplikovaná do brušnej dutiny, „žlté šípky“ ukazujú tok exsudátu a infekčného materiálu z najspodnejších oblastí brušnej dutiny.

Liečebný systém SNAP™ je jednorazový prístroj na aplikáciu podtlakovej terapie pre pacientov, ktorí môžu mať úžitok z ošetrenia rán v domácom prostredí pri tzv. ambulantnej liečbe.

 

Systém SNAP je indikovaný na odstránenie exsudátu, infekčného materiálu a tkanivových nečistôt z chronických, akútnych, traumatických, podkožných rán a rán s dehiscenciou, popálenín druhého stupňa, vredov (napr. diabetických, cievnych alebo tlakových), chirurgicky uzavretých rezov, kožných lalokov a štepov . Liečebný systém SNAP™ má vlastný kanister, ktorý odvádza exsudát mimo kryciu penu. Plne nahrádza podtlakovú funkčnosť veľkých, stacionárnych aj prenosných podtlakových prístrojov. Udržuje najefektívnejšiu hodnotu podtlaku 125mmHg, ktorú je možné korigovať podľa potreby kazetou až na 75mmHg. Jedná sa o mechanický systém, ktorý funguje pomocou pružiny (tzn. bez batériového poháňania). Set obsahuje hydrokoloidné krytie, ktoré je možné akokoľvek strihať.

Funkčná terapia je zložená z jednorazovej, mechanickej kazety SNAP™ a penového krytia SNAP™ Advanced Dressing Kit dodávanej v niekoľkých veľkostných variantoch a prevedeniach.

 

SNAP – jednorazová, mechanická kazeta, polyuretánová pena a hydrokoloidné krytie

 

SNAP – veľmi diskrétny prístroj, ktorý je možné skryť do rukáva alebo nohavice nohavíc

SNAP-3.png

Fistula Solution sú produkty určené na riešenie fistúl, teda pre odklonenie fistúl (fištolí): enteroatmosférických, enterokutánnych, ďalej pre stómie v blízkosti rezu či defektu či pre neobvykle tvarované kožné defekty. Jedná sa o jednodielne, stlačiteľné izolačné zariadenie z mäkkého polyméru, ktoré sa dá veľmi dobre strihať, tvarovať a upravovať podľa veľkosti konkrétnych fistúl. Pomocou Fistula Solution sa maximálne kontroluje odvod a izolácia toxického enfluentu mimo ranu, kde je nasadená podtlaková terapia alebo podtlaková terapia s preplachom. Prísna kontrola enfluentu je zásadná pre ochranu lôžka rany pred dráždivými a poškodzujúcimi účinkami obsahu čreva a tiež pre prirodzený vznik nových granulačných tkanív.

 

Fistula Solution – produkt „Crown“, možno ďalej tvarovať a strihať

bottom of page