top of page

Kardiologia interwencyjna
i radiologia

Kardiologia to odrębna dziedzina medycyny, w przeszłości oddzielona od chorób wewnętrznych, zajmująca się diagnostyką i terapią chorób serca i naczyń krwionośnych. Dziedzina obejmuje diagnostykę i terapię wad serca, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca i innych chorób serca.

 

Radiologia interwencyjna   specjalizuje się   w badaniach angiograficznych (obrazowanie kontrastowe kanałów tętniczych i żylnych) i późniejszych interwencjach terapeutycznych, takich jak przezskórna przezświetlna angioplastyka PTA, implantacja przeszczepy, tromboliza dotętnicza i żylna, embolizacja terapeutyczna, zabiegi na zespoleniach dializacyjnych. W tym celu specjalizujemy się w dostawie produktów przeznaczonych do radiologii zabiegowej – stentów, balonów PTA, cewników prowadzących i diagnostycznych, systemów zamykania naczyń oraz balonów wieńcowych do angioplastyki.

OpSens

Optowire – przewód ciśnieniowy przeznaczony do pomiaru dPR/FFR, podstawą jest światłowód. Drut może być stosowany jako standardowy drut zabiegowy z możliwością zastosowania do wprowadzenia stentu lub balonika. 100% connect – reconnect, dokładność pomiaru jest zachowana przez cały czas pracy, system nie musi być kalibrowany podczas pracy.

 

Sprzęt Opsens można w pełni zintegrować z salą operacyjną.

Medinol

Medinol   to firma zajmująca się nauką o interwencjach sercowo-naczyniowych. Od ponad 20 lat prowadzi własne badania, rozwój i produkcję. Stale podnosi poprzeczkę w zakresie jakości i wydajności stentów. Dzięki ponad dwóm milionom dostarczonych stentów, nasza najnowocześniejsza technologia interwencyjna sercowo-naczyniowa nadal wykazuje doskonałe wyniki kliniczne, a nasze produkty nadal przesuwają granice innowacji.

 

Oferowane produkty:

DES Stenty uwalniające leki

Eurocor

Eurocor to rozwijająca się europejska firma technologiczna zajmująca się naukami przyrodniczymi, specjalizująca się w badaniach, rozwoju i produkcji interwencyjnych produktów sercowo-naczyniowych i wewnątrznaczyniowych. Zaopatruje lekarzy interwencyjnych w innowacyjne urządzenia balonowe do uwalniania leków do krążenia i wewnątrznaczyniowego oraz technologię stentów wieńcowych wyprodukowaną w Europie dla całego świata.

 

Oferowane produkty:

DES Stenty uwalniające leki

Cewniki balonowe do PTCA uwalniające leki

Cewniki rozszerzające obwodowe uwalniające lek

Cewnik balonowy do przetaczania DEB

Aksjostat

Axio jest firmą badawczą zajmującą się technologią medyczną, która posiada rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie urządzeń medycznych opartych na biomateriałach dla potrzeb klinicznych przedszpitalnych, śródoperacyjnych i pooperacyjnych. Koncentruje się na produktach przeznaczonych do leczenia ran urazowych, chirurgicznych i przewlekłych.  Łączy wiedzę z zakresu biomateriałów z aktualną wiedzą medyczną i inżynierską, proponując nowe rozwiązania w leczeniu ran urazowych, chirurgicznych i przewlekle zakaźnych.

 

Oferowane produkty:

Axiostat -  opatentowany, klinicznie sprawdzony bioaktywny opatrunek hemostatyczny, który natychmiast zatrzymuje umiarkowane lub ciężkie krwawienie podczas operacji i urazu. Zatwierdzony przez amerykańską FDA i europejską CE.

bottom of page