Čo nás ešte baví...

IntMeDA ponúka jedinečný koncept globálneho sieťového a obchodného potenciálu a spája najvyššie štandardy distribútorov a výrobcov zdravotníckych pomôcok po celom svete. Prekonáva hranice a limity bežného podnikania. 


Aspironix je členom Asociácie spoločenskej zodpovednosti firiem. 


Diskusné stretnutia "Aby to malo zmysel..."

Výnimočné diskusné stretnutia s osobnosťami z radu našich priateľov a obchodných partnerov.


CzechMed - Česká asociácia dodávateľov

Záujmové združenie CzechMed, Česká asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok, bolo založené v roku 1998 s cieľom dlhodobo prispievať k zvyšovaniu úrovne zdravotnej starostlivosti na Slovensku prostredníctvom výrobkov členov. CzechMed združuje na 20 členov, českých i medzinárodných spoločností, ktoré reprezentujú 30% českého trhu zdravotníckych pomôcok. Cieľom je postupné zvyšovanie povedomia o najmodernejších zdravotníckych pomôckach u odbornej i laickej verejnosti. 

Dobrý anjel

Nadácia Dobrý anjel pomáha pravidelnými mesačnými príspevky rodinám, ktoré sa v dôsledku vážneho ochorenia dostali do ťažkej životnej situácie. Všetky príspevky vybrané v danom mesiaci od darcov - Dobrých anjelov, nadácia rozdelí do posledného haliera rodinám potrebných. Každý Dobrý anjel navyše presne vie, komu pomáha.

je prestížny vzdelávací program pre mladých ľudí, ktorý ťa podporuje v osobnom rozvoji a získavanie zručností uplatniteľných v budúcom živote a práci.  


Sme hrdými partnermi semináre s Deepak Chopra DEFINING LIMITLESS LEADERSHIP s poznatkami z bestselleru Super Brain. 

Viac na https://thesoulofleadership.cz/