Projekty

Sme spoločnosťou, ktorá kladie na prvé miesto potreby našich obchodných klientov. Našou ambíciou je byť spoľahlivými partnermi našim dodávateľom a zamestnancom. Každodenne sa snažíme prispievať k zvýšeniu dostupnosti kvalitných a inovatívnych zdravotných prostriedkov a tým sa podieľať na zvyšovaní úrovne zdravotnej starostlivosti u nás.

Nad rámec našich obchodných činností sa snažíme dotvárať hodnoty pre našich klientov prostredníctvom našich projektov. Tie sú nielen spoločensky a sociálne zodpovedné, ale aj prestížne edukatívne. To nám napomáha si budovať nadštandardné vzťahy s našimi kľúčovými partnermi.

Pomáháme 2020

Iniciatíva “Pomáhame 2020” vznikla s cieľom pomôcť rapídne navýšiť lokálnu výrobu ochranných jednorazových rúšok a respirátorov. Buďme sebestační. Akčný tím dobrovoľníkov chce zabezpečiť 100-násobnú produkciu ústenek a respirátorov vyrobených na českom území.

IntMeDA ponúka jedinečný koncept globálneho sieťového a obchodného potenciálu a spája najvyššie štandardy distribútorov a výrobcov zdravotníckych pomôcok po celom svete. Prekonáva hranice a limity bežného podnikania.

Záujmové združenie CzechMed, Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok, bolo založené v roku 1998 s cieľom dlhodobo prispievať k zvyšovaniu úrovne zdravotnej starostlivosti na Slovensku prostredníctvom výrobkov členov. CzechMed združuje na 20 členov, českých i medzinárodných spoločností, ktoré reprezentujú 30% českého trhu zdravotníckych pomôcok. Cieľom je postupné zvyšovanie povedomia o najmodernejších zdravotníckych pomôckach u odbornej i laickej verejnosti.

Nadácia Dobrý anjel pomáha pravidelnými mesačnými príspevky rodinám, ktoré sa v dôsledku vážneho ochorenia dostali do ťažkej životnej situácie. Všetky príspevky vybrané v danom mesiaci od darcov – Dobrých anjelov, nadácia rozdelí do posledného haliera rodinám potrebných. Každý Dobrý anjel navyše presne vie, komu pomáha.

Vyjímečné diskusní setkání s nejzajímavějšími a inspirativními osobnostmi jež jsou našimi partnery či přáteli.

Medzi hosťami boli Jiří Dušek, Prof. Anna Hogenová, Prof. MUDr. Jan Pirk, Michal Viewegh, MUDr. Tomáš Šebek a ďalšie. . .

Více naleznete zde

je prestížna vzdelávací program pre mladých ľudí, ktorý ťa podporuje v osobnom rozvoji a získavanie zručností uplatniteľných v budúcom živote a práci.

Boli sme hrdými partnermi semináre s Deepak Chopra defining Limitless LEADERSHIP s poznatkami z bestselleru Super Brain