Aktuality

Naši zamestnanci a Aspironix pomáhajú

Duben 2020

 • Zamestnanci ASPIRONIX ušili 400+ bavlnených rúšok pre nemocnice a potrebné v okolí.
  Darovali cca 3.000 ks chirurgických rúšok pre zdravotnícky personál.
  Výpomoc 2 zamestnancov z radov bývalých zdravotníkov do 1. línie.
  Dezinfekcia zdarma do rodín všetkých zamestnancov z 3 štátov.
  Založenie iniciatívy Pomáhame 2020
  Zorganizovanie diskusného stretnutia “Aby to malo zmysel …” s Jaroslavom Duška na podporu českej kultúry.
  Školenia nielen pre zamestnancov ohľadom ochranných pomôcok a ďalších zdravotníckych pomôcok.

The MedTech Week

3. – 7. 6. 2019

Poznáte rozdiel medzi zdravotníckymi prostriedkami a diagnostikou in vitro?

MedTech Europe

MedTech Week zvyšuje povedomie o význame lekárskych technológií v zdravotníctve

3. – 7. júna 2019 – Už 5. rok po sebe sektor zdravotníckej techniky znovu ukazuje, ako sú zdravotnícke technológie schopné zajtra vytvoriť riešenie pre zdravšie riešenie.

MedTech Week je súbor aktivít vo viac ako 20 krajinách po celej Európe, ktorých cieľom je ukázať, ako lekárske technológie môžu zachrániť životy, zlepšiť zdravie a prispieť k udržateľnej zdravotnej starostlivosti.

“Ako generálny riaditeľ Aspironix sa tento rok radi zúčastníme MedTech Week a ukážeme, ako Aspironix a ďalší členovia priemysle prinášajú hodnotu pacientom, zdravotníckym pracovníkom, zdravotníckym systémom a spoločnosti,” uviedol Jiří Pavlíček z Aspironix.

Cieľom MedTech Week je predstaviť hodnotu, ktorú prináša viac ako 500 000 zdravotníckych technológií. Lekársku technológií môžu byť predmety každodennej činnosti, ako sú náplasti, striekačky, testy skríningu rakoviny alebo latexové rukavice. Môžu to byť tiež kardiostimulátory, invalidné vozíky, nemocničné zariadenia alebo robotické chirurgické stroja.

Toto odvetvie je tiež hnacou silou hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest v celej Európe. Napríklad v roku 2017 toto odvetvie zaregistrovalo viac ako 13 000 nových patentov, vďaka čomu je toto odvetvie jedným z najinovatívnejších v Európe. V Európe existuje takmer 27 000 spoločností v oblasti lekárskej technológie, pričom 95% z nich sú malé a stredné podniky (MSP).

“Naším cieľom je pokračovať v účasti na MedTech Week k zlepšeniu povedomia o úlohe lekárskych technológií v prevencii, diagnostike a liečbe chorôb.” Jiří Pavlíček dodal.