Slovensko

  • Aspironix s.r.o. organizačná zložka

Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava, Slovakia

  • +421 907 091 787
  • info@aspironix.com

Česká republika

  • Aspironix s.r.o.

Hradčanské náměstí 12/60, 118 00 Praha 1

Česká Republika

  • info@aspironix.com
  • +420 734 853 084

Poľsko

  • Aspironix Polska Sp. z o.o.

Różyckiego 3, 31-324 Kraków, Poland

  • +48 12 357 60 67
  • +48 12 265 02 41
  • infopolska@aspironix.com