Co nás ještě baví...

Aspironix je členem Asociace společenské odpovědnosti firem


Diskuzní setkání "Aby to mělo smysl..."

Výjimečná diskuzní setkání s osobnostmi za řad našich přátel a obchodních partnerů.


IntMeDA - International Medical Device Association

Asociace  distributorů zdravotnického vybavení z celého světa. Mezi hlavní cíle patří sdílení odborných zkušeností mezi jendotlivými členy, sdílení služeb a produktů, nebo usnadnění vstupů na nové trhy. Aspironix je jedním ze zakládajích členů této asociace.


CzechMed - Česká asociace dodavatelů

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 20 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti.


Dobrý anděl

Nadace Dobrý anděl pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám, které se v důsledku vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace. Veškeré příspěvky vybrané v daném měsíci od dárců - Dobrých andělů, nadace rozdělí do posledního haléře rodinám potřebných. Každý Dobrý anděl navíc přesně ví, komu pomáhá.


Mezinárodní cena vévody z Edinburgu

je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.


Jsme hrdými partnery semináře s Deepakem Choprou DEFINING LIMITLESS LEADERSHIP s poznatky z bestselleru Super Brain

Více na https://thesoulofleadership.cz/