Co nás ještě baví...

IntMeDA nabízí jedinečný koncept globálního síťového a obchodního potenciálu a spojuje nejvyšší standardy distributorů a výrobců zdravotnických prostředků po celém světě. Překonává hranice a limity běžného podnikání. 

Aspironix je členem Asociace společenské odpovědnosti firem

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 20 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti.

Nadace Dobrý anděl pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám, které se v důsledku vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace. Veškeré příspěvky vybrané v daném měsíci od dárců – Dobrých andělů, nadace rozdělí do posledního haléře rodinám potřebných. Každý Dobrý anděl navíc přesně ví, komu pomáhá.

je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Byli jsme hrdými partnery semináře s Deepakem Choprou DEFINING LIMITLESS LEADERSHIP s poznatky z bestselleru Super Brain

Více na https://thesoulofleadership.cz/