Projekty

Jsme společností, která klade na první místo potřeby našich obchodních klientů. Naší ambicí je být spolehlivými partnery našim dodavatelům a zaměstnancům. Každodenně se snažíme přispívat ke zvýšení dostupnosti kvalitních a inovativních zdravotních prostředků a tím se podílet na zvyšování úrovně zdravotní péče u nás.

Nad rámec našich obchodních činností se snažíme dotvářet hodnoty pro naše klienty prostřednictvím našich projektů. Ty jsou nejen společensky a sociálně odpovědné, ale také prestižně edukativní. To nám napomáhá si budovat nadstandardní vztahy s našimi klíčovými partnery.

Pomáháme 2020

Iniciativa “Pomáháme 2020” vznikla s cílem pomoci rapidně navýšit lokální výrobu ochranných jednorázových roušek a respirátorů. Buďme soběstační.​ Akční tým dobrovolníků chce zajistit 100násobnou produkci ústenek a respirátorů vyrobených na českém území.

IntMeDA nabízí jedinečný koncept globálního síťového a obchodního potenciálu a spojuje nejvyšší standardy distributorů a výrobců zdravotnických prostředků po celém světě. Překonává hranice a limity běžného podnikání. 

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 20 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti.

Nadace Dobrý anděl pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám, které se v důsledku vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace. Veškeré příspěvky vybrané v daném měsíci od dárců – Dobrých andělů, nadace rozdělí do posledního haléře rodinám potřebných. Každý Dobrý anděl navíc přesně ví, komu pomáhá.

Vyjímečné diskusní setkání s nejzajímavějšími a inspirativními osobnostmi jež jsou našimi partnery či přáteli.

Mezi hosty byli Jiří Dušek, Prof. Anna Hogenová, Prof. MUDr. Jan Pirk, Michal Viewegh, MUDr. Tomáš Šebek a další . . .

Více naleznete zde

je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Byli jsme hrdými partnery semináře s Deepakem Choprou DEFINING LIMITLESS LEADERSHIP s poznatky z bestselleru Super Brain