Prevence hluboké žilní trombózy

Home Naše portfolio Péče o kriticky nemocného pacienta Prevence hluboké žilní trombózy

Hlubokou žilní trombózu (HŽT) lze označit jako vytvoření krevní sraženiny, která se nejčastěji tvoří v hlubokých žilách dolních končetin. Krevní sraženiny mohou zablokovat průtok krve v žilách a způsobit bolest, otok, rozšířené žíly na nohou nebo změnu zbarvení kůže, teplou a citlivou na dotek. HŽT je často skrytým problémem, který se projevuje náhle a bez jakýchkoliv symptomů. Krevní sraženiny se mohou tvořit z mnoha důvodů, včetně dlouhodobé nehybnosti například z pobytu na lůžku nebo několikahodinového cestování a také po některých chirurgických zákrocích. Riziko vzniku trombů roste přímo úměrně s délkou chirurgického výkonu (čím delší výkon, tím větší riziko vzniku trombů) a samozřejmě i s obdobím imobility.

Žilní onemocnění

Pokud pacienta již někdy postihlo onemocnění žilní trombózou kvůli trvalému poškození žilních chlopní, je náchylnější k vzniku žilního onemocnění, jako je například opakovaná HŽT, plicní embolie (PE) nebo post-trombotický syndrom.

Nabízíme kompletní řadu neinvazivních produktů pro prevenci hluboké žilní trombózy: kompresivní systém Kendall SCD a antiembolické punčochy od společnosti Cardinal Health. 

Kendall SCD™ Kompresivní systém

Tlakový systém SCD Express a SCD 700 je určený na střídavou  kompresi dolních končetin za účelem zvýšení průtoku krve v žílách a zabránění vzniku HŽT a PE u rizikových pacientů.

Součástí kompresního systému řady Kendall SCD je unikátní patentovaná metoda „detekce opětovného naplnění cév“, která umožňuje přizpůsobit terapii fyziologii každého pacienta. Tento systém změří dobu , která je po stlačení systémem zapotřebí pro opětovné naplnění žil v dolních končetinách.

Unikátní detekce opětovného naplnění cév

 • maximalizuje průtok krve a minimalizuje stázu.
 • periodicky vyhodnocuje vaskulární plnící čas pacienta a automaticky mění nastavení při změně polohy těla
 • přizpůsobuje kompresní cyklus vaskulárnímu plnícímu tlaku pacienta, zajišťuje efektivní tok krve z dolních končetin
 • nastavuje úroveň a frekvenci komprese bez zásahu ošetřovatele

Snadno přenosné zařízení nezávislé na zdroji energie až 8 hodin

 • Poskytuje kompresi s jakoukoli kombinací návleků a manžet na nohy
 • Klinicky odzkoušená sekvenční, gradientní komprese nohy 45-40-30mmHg
 • 5 sekundová, 130 mmHg komprese nohy

Tento systém obsahuje přístroj a návleky na celé končetiny. Návleky / manžety simulují kontrakci svalů a masírují dolní končetiny tak že se nafouknou každých 20-60 vteřin, tím se pomůže navrácení krve zpět do srdce pacienta.

Zabezpečujeme kompletní systém mechanické profylaxe, od bezplatného zapůjčení přístrojů, přes dodávání spotřebního materiálu, zabezpečení BTK, oprav, proškolení pracovníků či poradenství v oblasti prevence hluboké žilní trombózy 

SCD 700 

Kendall SCD technologie poskytuje sekvenciální, graduovanou a obvodovou kompresi dolních končetin, která je klinicky ověřená a snižuje riziko výskytu hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) bez rizika krvácení spojeného s použitím farmakologické profylaxe. Kendall SCD technologie prokázala v prevenci HŽT v prvních 24 hodinách po operaci stejnou efektivnost jako podání malých dávek podkožního heparinu, při použití jediného způsobu prevence.

Kendall SCD 700 Series sekvenční kompresivní systém vyhovuje zdravotnickému personálu ve velmi jednoduchém ovládání, které zdravotním pracovníkům poskytuje více času na péči o pacienta.

SCD manžety

Kendall SCD Sekvenčně – kompresivní návleky / manžety na dolní končetiny – končetiny stlačují  a tím zvyšují pohyb krve v žilách

Jednorázový spotřební materiál

Varianty Kendall SCD manžet:

 • Kolenní – délka ve velikostech S, M, L
 • Stehenní  délka XS, S, M, L 

SCD příslušenství 

Kendall SCD náhradní spojovací hadice. Kompresní návleky / manžety se připojují k přístroji SCD pomocí soupravy spojovacích hadiček.

Antiembolické punčochy  T.E.D.™ 

Antiembolické punčochy T.E.D.™ budou rovněž pomáhat zpětnému navrácení krve do srdce pacienta. Tyto punčochy prošly klinickými zkouškami u více než 14.000 pacientů, kde se prokázala schopnost snížení rizika hluboké žilní trombózy. Antiembolické punčochy jsou nedílnou součástí prevence hlubokých žilních trombóz.

Jsou efektivnější, bezpečnější a levnější než klasická pružná obinadla.  Výhodou je, že při opakovaném používání díky své životnosti prokazatelně snižují náklady na kompresi dolních končetin ve srovnání s aplikací klasických pružných obinadel.

V sortimentu antiembolických punčoch T.E.D.™ je výběr z délek punčoch:

 • Stehenní – k dispozici ve třech délkách, každá v šesti šířkách padne pacientům s krátkým vzrůstem a velkou stavbou těla nebo s vysokým vzrůstem a malou stavbou těla.
 • Kolenní – k dispozici v šesti šířkách, každá ve dvou délkách: Tento tvar je určen pro pacienty s kontraindikací  punčochy v plné délce nebo pro intraoperační použití, kdy je stehno v operačním poli.

Studie, které prokázaly klinické účinky T.E.D. antiembolické punčochy používají označování podle délky stehna. Velikost vhodné punčochy určí ošetřující lékař / zdravotní sestra na základě měření nohy konkrétního pacienta.

Kombinace nasazení punčoch s graduovanou kompresí a přístrojů pro sekvenciální kompresi:

 • Je dosud nedoceněným přístupem k prevenci žilního tromboembolismu zvláště v případech, kdy jsou kontraindikována antikoagulancia.
 • Představuje účinnou preventivní sílu v profylaxi trombózy. Při použití u pacientů s dvěma rizikovými faktory jde o prevenci, která poskytuje stejnou ochranu jako nasazení antikoagulancií, a to bez rizika zvýšeného krvácení.
 • Při současném nasazení antikoagulancií představuje u pacientů s nejvyššími riziky větší ochranu než jakákoli z těchto metod použitá samostatně.