Enterální výživa

Ve spolupráci se společností Cardinal Health nabízíme nejnovější enterální pumpy Kangaroo™ ePump a Kangaroo™ Joey. Kangaroo™ je důvěryhodné jméno v enterální výživě, již více než 30 let. Tyto enterální pumpy mají možnost nepřetržitého nebo přerušovaného podávání a proplachování v jednom kompaktním, snadno použitelném zařízení. Enterální pumpy mají unikátní funkci automatický proplach. Hydratace a výživa v jednom. Tuto inovativní a finančně efektivní možnost poskytuji pouze enterální výživové pumpy Kangaroo™.

Toto řešení šetří čas ošetřovatelského personálu při současně dobré výživě pacientů a jejich správné hydrataci, a to s nejvyšším stupněm bezpečnosti.

Obě enterální výživové pumpy Kangaroo™ ePump a Kangaroo™ Joey:

 • Eliminuji potřebu další enterální pumpy pro podávání vody.
 • Snižuji nutnost spoléhat se na i.v. terapii a s ní spojené náklady a rizika hydratační terapie.
 • Snižují riziko komorbidity spojené s dehydratací

Dostupná je nabídka univerzálních, speciálních enterálních setů a produktů pro krátkodobý a dlouhodobý enterální přístup.

Zabezpečujeme kompletní systém pro podávání výživy, od bezplatného zapůjčení přístrojů, přes dodávání spotřebního materiálu, zabezpečení BTK, oprav, proškolení pracovníků či poradenství v oblasti enterální výživy.

Kangaroo™ ePump

Enterální výživová pumpa Kangaroo™ ePump je primárně určena pro akutní nebo dlouhodobou nemocniční péči. Pro zajištění optimální rovnováhy tekutin a nutričního stavu potřebujeme všichni vodu, stejně jako výživu. Tak proč nedávat vašim pacientům výživu s předem naplánovanou hydrataci v jediné, snadno použitelné, osvědčené a kompaktní formě.

Parametry enterální pumpy Kangaroo™ ePump

 • Enterální pumpa určená především do nemocnic
 • Stabilní a přenosná
 • Menu lokalizováno do češtiny
 • Přehledný displej
 • Paměť 72 hodin
 • Výživa i proplach
 • Unikátní funkce automatický proplach. Tato funkce umožňuje možnost volby používaní pumpy s proplachem či bez proplachu = hydratace
 • Univerzální sety, tzv. 3v1, pro všechny typy výživ
 • Přesnost +/-10 %
 • Rozměr 16,8 cm x 16,3 cm x 11,7 cm
 • Váha 1,1 kg; 1,5 kg s držákem
 • Životnost baterie 15 hodin

Kangaroo™ Joey

Enterální výživová pumpa Kangaroo™ Joey je menší, lehčí a mobilnější. Z těchto důvodů je vhodnější pro ambulantní a domácí péči. Obě pumpy obsahují funkce, které usnadňují kombinování výživy a hydratace:

 • Pro splněni individuálních potřeb pacienta mohou být naprogramovány kontinuální a intermitentní výživové režimy
 • Interfejs typu ATM napomáhá intuitivnímu programování a snižuje dobu výcviku pro personál i pacienty
 • Velká obrazovka displeje umožňuje snadnou a rychlou vizualizaci programování pumpy a informaci o jejím stavu
 • Jednoduché nastavení plněni s automatickým a manuálním režimem plněni
 • Nastavení zamezující volnému průtoku a volby několikanásobného alarmu pro zvýšení bezpečnosti pacienta.

Parametry enterální pumpy Kangaroo™ Joey

 • Enterální pumpa vhodná pro domácí péče, LDN
 • Stabilní a přenosná
 • Menu lokalizováno do češtiny
 • Přehledný displej
 • Paměť 72 hodin
 • Výživa i proplach
 • Univerzální sety, tzv. 3v1, pro všechny typy výživ
 • Přesnost +/-7 %
 • Rozměr 10,4 cm x 13 cm x 9,1 cm
 • Váha 0,77 kg; 1 kg s držákem
 • Životnost baterie 18 hodin

Krátkodobý enterální přístup

Je určen pro délku léčby do 30 dnů. Při krátkodobé potřebě nutriční podpory (3 až 4 týdny) volíme nasogastrickou nebo nasojejunální sondu. Nasojejunální podávání indikujeme při intoleranci gastrického podávání. Moderní možností v rámci nasojejunální výživy je zavedení trojluminální enterální sondy endoskopickou metodou. Nejproximálnější port je vyhrazen pro derivaci žaludeční bubliny, prostřední port slouží k odsávání žaludečního obsahu a distální jejunální port je určen k vlastní výživě. Někdy je výhodné podávání prokinetik, užívají se metoklopramid a erytromycin.

 • Sondy pro nasogastrické podávání – Kangaroo výživové sondy se závažím a portem pro medikaci, materiál polyuretan, nesterilní
 • Nasojejunální výživové sondy – optimalizovaný průtok díky tenkým stěnám, materiál polyuretan OPUR, který je po zavedení až o 40 % měkčí; RTG linie, nesterilní
 • Gastointestinální přístup – žaludeční sondy (Levin), materiál polyvinylchlorid PVC, sterilní

Nasogastrické sondy

Nasojejunální sondy

Žaludeční sondy

Dlouhodobý enterální přístup

Při dlouhodobé nutriční podpoře potom volíme gastrostomii (PEG), jejunostomii (PEJ).

 • PEG souprava, Entristar™ P .E.G. set s polyuretanovým katetrem a fixačním retenčním košíkem, který svoji strukturou a vlastnostmi umožňuje jednoduché a finančně efektivní odstranění z pacienta. Bez nutnosti použít endoskopické zařízení
 • Gastronomická balónková souprava – Balónková gastrostomická sonda Nutriport™ je vyrobena ze 100% silikonu, který je měkčí než jiné materiály. Zajišťuje to snadnější zavádění, stejně jako zlepšený komfort pacienta pro perkutánní přístup, materiál silikon, sterilní
 • Gastrostomická souprava – Gastrostomická sonda s fixační košíčkem Entristar, je vyrobena z polyuretanu. Jedinečný způsob zavedení a vyjmutí pomocí obturátoru, Vysoký komfort pacienta x pro perkutánní přístup, materiál polyuretan, sterilní
 • Gastronomická kanyla – materiál silikon, sterilní, Interní retenční silikonový balónek, uzavírá vnitřní stranu gastrostomie, čímž předchází úniku žaludečních tekutin

PEG souprava a příslušenství

Balónková souprava

Gastronomická souprava

Gastronomická kanyla