Péče o kriticky nemocného pacienta

Home Naše portfolio Péče o kriticky nemocného pacienta

Kriticky nemocný je pacient s potenciálním nebo již probíhajícím selháním jednoho či více orgánů, kdy hrozí bezprostředně selhání základních životních funkcí nebo k tomuto selhání již došlo. Jedná se o stavy vzniklé náhle, postoperační stavy, post traumatické stavy s následným vývojem různých komplikací a strukturálních poruch či nervosvalových deficitů. Kriticky nemocný vyžaduje intenzivní péči na oddělení ARO, JIP, JIMP, OCHRIP. Poskytujeme a dodáváme rozmanitý a komplexní sortiment zdravotnických produktů se zaměřením na péči o pacienty při současném snižování nákladů, zvyšování efektivity a zvyšování kvality. Naše nabídka produktů poskytuje klinickým lékařům a pečovatelům výběr produktů potřebných k uspokojení každodenní poptávky po kompletních řešeních ve zdravotnictví.

Mezi nejdůležitější produktové skupiny patří enterální výživa, prevence hluboké žilní trombózy, kardiohrudní odsávání a EKG elektrody.