iCAD – ProFound AI

Společnost iCAD je lídrem na trhu programů pro počítačově asistovanou detekci nádoru prsu s více než 4 000 instalacemi po celém světě, představuje novinku v oblasti umělé inteligence – ProFound AI.

ProFound AI je přesný, výkonný a prověřený program „deep learning“, na platformě umělé inteligence, který pomáhá radiologům při čtení 2D i 3D mamografických snímků. Kompatibilní s předními výrobci mamografů s tomosyntézou.

Přínosy pro 2D mamografii a tomosyntézu:

  • Algoritmus AI s vynikajícím výkonem při detekci nádorů prsu a vysokou specificitou a s malým počtem falešných pozitiv;
  • Jistota nálezu a skóre případů, které pomáhají při klinickém rozhodování a prioritizaci případů
  • Technologie deep learning umožňuje průběžné zlepšování výkonu algoritmu prostřednictvím aktualizací.

Bylo prokázáno, že algoritmus ProFound AI pro tomosyntézu pomáhá radiologům při čtení snímků

zvýšením míry detekce nádoru a současným snížením falešných pozitivit a zbytečných odvolávání

nálezů pacientům.

 

Přínosy klinické funkce

Na základě výsledků studie FDA Reader nabízí rentgenologům algoritmus ProFound AI pro tomosyntézu:

  • 8,0% průměrné zvýšení citlivosti
  • 6,9% průměrné zvýšení specificity
  • 7,2% průměrné snížení počtu odvolání nálezů
  • 5,7% průměrné zlepšení kritérií AUC u rentgenologů
  • 52,7% snížení doby čtení