Cílem léčby je vyčistit ránu autolytickým débridementem (odstranit nekrotická deposita), podpora granulace, restart avitální tkáně, zvládnout exsudát, uvážit aplikaci vhodné antimikrobiální terapie – přečtěte si sekci o infekci rány.

OPLACH RÁNY

AQVITOX-D

Superoxidovaný čistící roztok určený pro podporu hojení ran a poranění.

PRIMÁRNÍ KRYTÍ

NU-GEL®

Hydrogel s alginátem

VIVAMEL® CONTACT

Neadherentní krytí s lékařským medem

VIVAMEL® ALGINATE

Alginátové krytí s lékařským medem

VIVAMEL®

Lékařský med

SEKUNDÁRNÍ KRYTÍ

TIELLE® Neadhezivní

Hydropolymerové krytí, v závislosti na množství exsudátu