Nekróza

Nekróza je odumření části tkáně. Cílem léčby je stimulace autolytického čištění zachováním vlhkosti v ráně či její hydratací.

OPLACH RÁNY

AQVITOX-D

Superoxidovaný čistící roztok určený pro podporu hojení ran a poranění.

PRIMÁRNÍ KRYTÍ

NU-GEL®

Hydrogel s alginátem

AQVITOX-D

Gel

NU-DERM® THIN

Hydrokoloidní krytí

SEKUNDÁRNÍ KRYTÍ

TIELLE® Neadhezivní

Hydropolymerové krytí, v závislosti na množství exsudátu

BIOCLUSIVE® PLUS

 Transparentní krytí