Nehojící se rány

Home Naše portfolio Hojení ran Nehojící se rány

Nehojící rány jsou rány, které se hojí neobvykle pomalu. Jsou to tzv. chronické rány, které také označujeme jako sekundárně se hojící rány, které i přes adekvátní terapii nevykazuje po dobu 6-9 týdnů tendenci k hojení. Cílem léčby je vyřešit základní problémy, snížit vysoké hladiny proteáz (např. MMP a elastáza), zrychlit hojení za současné kontroly exsudátu. Časná intervence je nezbytná pro urychlení hojení rány.

OPLACH RÁNY

AQVITOX-D

Superoxidovaný čistící roztok určený pro podporu hojení ran a poranění.

PRIMÁRNÍ KRYTÍ

PROMOGRAN®

Lyofilizovaný komplex kolagenu a regenerované oxidované celulózy. Upravuje fyziologické prostředí
v ráně.

SEKUNDÁRNÍ KRYTÍ

TIELLE® Neadhezivní

Hydropolymerové krytí, v závislosti na množství exsudátu