Granulace

Hlavním cílem je podpořit růst granulační tkáně. Cílem léčby je Podpořit vlhké mikroklima v ráně, podpora granulace, restart avitální tkáně, zvládnout exsudát a ochránit ránu od sekundárního přilnutí a externí kontaminace. Jestliže se granulace zastaví – přečtěte si sekci o špatně se hojících ranách.

OPLACH RÁNY

AQVITOX-D

Superoxidovaný čistící roztok určený pro podporu hojení ran a poranění.

PRIMÁRNÍ KRYTÍ

ADAPTIC®

Nepřilnavé krytí

NU-DERM® THIN

Hydrokoloidní krytí

TIELLE® Neadhezivní

Hydropolymerové krytí, v závislosti na množství exsudátu

VIVAMEL® CONTACT

Neadherentní krytí s lékařským medem

VIVAMEL®

Lékařský med

SEKUNDÁRNÍ KRYTÍ

TIELLE® Neadhezivní

Hydropolymerové krytí, v závislosti na množství exsudátu