Epitelizace

Rána, která se nachází v posledním stadiu hojení. Cílem léčby je podpořit vlhké, hojivé prostředí v ráně. Zvládnout exsudát. Ochránit povrch, spodinu a okolí rány

OPLACH RÁNY

AQVITOX-D

Superoxidovaný čistící roztok určený pro podporu hojení ran a poranění.

PRIMÁRNÍ KRYTÍ

TIELLE® Neadhezivní

Hydropolymerové krytí, v závislosti na množství exsudátu

NU-DERM® THIN

Hydrokoloidní krytí

ADAPTIC®

Neadherentní mřížka s masťovým základem

BIOCLUSIVE® PLUS

Transparentní filmové krytí

VIVAMEL® CONTACT

Neadherentní krytí s lékařským medem

SEKUNDÁRNÍ KRYTÍ

TIELLE® Neadhezivní

Hydropolymerové krytí, v závislosti na množství exsudátu