MammoMARK

  • MammoMARK zvětší objem o 300% do 60 sekund po zavedení
  • Snižuje pravděpodobnost pohybu při uvolnění komprese prsu
  • Viditelný 28 dní pod UZ