KOMPLETNÍ SYSTÉM PODÁVÁNÍ VÝŽIVY

Společnost Cardinal health dodává kompletní systém pro podávání výživy vytvořený pro zlepšení bezpečnosti  a pro lepší výsledky u pacienta.

KRÁTKODOBÝ PŘÍSTUP

SONDY PRO NASOGASTRICKÉ PODÁVÁNÍ

KANGAROO výživové sondy se závažím a portem pro medikaci – polyuretan, Nesterilní

KANGAROO NASOJEJUNÁLNÍ VÝŽIVOVÉ SONDY

Polyuretan, nesterilní

GASTOINTESTINÁLNÍ PŘÍSTUP

ŽALUDEČNÍ SONDY (LEVIN) 

polyvinylchlorid PVC, sterilní

DLOUHODOBÝ PŘÍSTUP

KANGAROO PEG souprava 

polyuretanová, sterilní

KANGAROO PEG PŘÍSLUŠENSTVÍ

nesterilní

VYMĚNITELNÝ DLOUHODOBÝ PŘÍSTUP

KANGAROO GASTROSTOMICKÁ BALÓNKOVÁ SOUPRAVA

Pro perkutánní přístup – silikonová, sterilní

KANGAROO GASTROSTOMICKÁ SOUPRAVA

Pro perkutánní přístup, polyuretan, sterilní

KANGAROO GASTROSTOMICKÁ KANYLA

S portem pro medikaci, silikonové provedení, sterilní