IntoCare

Home IntoCare

IntoCare Medical Technology

IntoCare Medical Technology, založena v roce 2015, je hi-tech společnost zaměřující se na vývoj inovativních chirurgických nástrojů, jejíž zakládající členové mají více než třicetileté zkušenosti z renomovaných mezinárodních společností.

 IntoCare Medical Technology to je:

 • Návrh a výroba patentových technologií. Do roku 2020 společnost zaregistrovala 162 národních a mezinárodních patentů.
 • Lídr v oblasti prospěšnosti pacientům po celém světě díky svým inovativním a bezchybným produktům.

Výkonnost a kvalita

Tyto vlastnosti jsou nosnými myšlenkami IntoCare Medical Technology. Společnost si zakládá na bezchybnosti, respektu, integritě a spolupráci a dnes má více než 100 zaměstnanců s odbornými znalostmi a zkušenostmi. Doménou IntoCare Medical Technology jsou elektricky poháněné staplery s elektronikou.

Jednoduché ovládání

Elektronicky poháněné staplery jsou vyvinuty a patentovány přímo společností IntoCare Medical Technology. Produktové návrhy pocházejí z Itálie a fungují jako systém několika jednorázových typů staplerů, které se dají nasadit na jeden elektrický pohon s elektronikou.

Jeden pohon, X-možností

Po připojení k napájené rukojeti jsou všechny druhy staplerů IntoCare Medical Technology ovládány právě onou rukojetí. Ovládají se tedy stejným způsobem. Výrazně se tak zkracuje proces učení se s přístrojem a ten je tak dostupnější pro více chirurgů.

Maximální bezpečí pacienta

Automaticky kontrolované sešívání a svorkování utváří “nulový” pohyb na distálním konci nástroje. Zavírání a odpalování svorek za stabilních podmínek (“0” pohyb a “0” rozdíl) snižuje riziko poranění tkáně a dalších poškození. Napájecí platforma poskytuje pevnou oporu a umožňuje rychlou a přesnou aplikaci svorek. Díky tomu se vytváří kvalitní staplerová linie.

Elektricky poháněný cirkulární stapler – ICS

 • Širší velikost lumenu a kompaktnější svorky snižují riziko anastomotického průsaku.

 Napájecí platforma ICS

 • Nabízí tři integrované výšky svorek, zvolit lze tu správnou podle tloušťky tkáně. Nechybí indikátor výšky svorek – 1,2 mm, 1,5 mm a 2,0 mm.
 • Nechybí displej se zobrazením v reálném čase.
 • Chirurg má k dispozici velmi flexibilní možnosti kontroly. Uvolněním tlačítka na uzavření/zasvorkování se přístroj zastaví. Lze tak rozdělit svorkování na několik částí.
 • Program dokáže rozpoznat prázdnou náplň. Efektivně tak zabraňuje špatnému zasvorkování.

Elektricky poháněný endoskopický lineární stapler– IEC

 • Optimalizovaný design umožňuje snadný přístup do operované části a do hůře dostupných oblastí.

 Elektricky poháněný lineární stapler s nožem – ILC

 • Úzký profil umožňuje snadný přístup ke svalům pánevního dna.
 • Speciální systém upevní cílovou tkáň mezi náplň a kovadlinu, zabraňuje prokluzování tkáně a zajistí plné oddělení tkání.

 Elektricky poháněný lineární stapler –  ILS

 • Paralelní zavírání zabraňuje potrhání tkáně. Utváří jasnou a integrální linii stehů.
 • Indikátor svorkování ukazuje stav svorkování v reálném čase.

 Elektricky poháněný lineární katr – SLC

 • Indikátor svorkování ukazuje stav svorkování v reálném čase.